كل عناوين نوشته هاي نويسنده : مهسا کهنسال

نويسنده : مهسا کهنسال
[ شناسنامه ]
وقتي که بيشعوري در مقياس وسيع ظهور مي يابد ...! ...... چهارشنبه 97/10/19
از لذّتي جان گرفته ام که ازآنِ من نيست ...... شنبه 97/8/5
از زندگي از اين همه تکرار خسته ام ...... چهارشنبه 97/8/2
بازگشت به ميادين ...... شنبه 97/7/14
در گير و دار بايدها و شايدها ...... شنبه 97/7/7
پاسخ--> فرصت براي حادثه از دست رفته است... ...... دوشنبه 97/3/28
خيلي همسخت نيست ...... پنج شنبه 97/3/24
قصه ي نشدن ها ...... سه شنبه 97/3/22
و هر سازي که مي بينم، بد آهنگ است ... ...... دوشنبه 96/11/30
و اين منم... زني تنها ... در آستانه ي فصلي سرد! ...... سه شنبه 96/10/19
من خواب ديده ام که کسي مي آيد... ...... چهارشنبه 96/10/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها